Magazynowanie i Dystrybucja

25,00 zł

Brak w magazynie

Branżowe czasopismo poświęcone zagadnieniom magazynowania i dystrybucji towarów. Tematykę dwumiesięcznika programowo wyznaczają dwa kręgi zagadnień, które w zarządzaniu gospodarką magazynową są nieodłączne, a spośród pojęć całego systemu logistycznego na tyle szerokie, że wymagają rzetelnego i zarazem osobnego opisu. W magazynie ogniskuje się jeden z najważniejszych procesów dla logistyki – zintegrowanie przepływu towarów i informacji tak, aby ładunki dzięki sprawnej dystrybucji mogły bezbłędnie, tanio i szybko trafić do odbiorcy. Procesy magazynowania i dystrybucji pod względem operacyjnym należą do najbardziej newralgicznych elementów rynkowego funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, niezależnie od rodzaju branży.

PODOBNE PRODUKTY

ZOBACZ WSZYSTKIE