Migotania Gazeta Literacka

15,00 zł

Brak w magazynie

Kwartalnik literacki otwarty na wszelkie nurty, różne pokolenia i kręgi artystyczno-intelektualne. Publikują w nim autorzy z różnych środowisk z całego kraju i nie tylko, m. in. poeci z emigracji, zagraniczni twórcy, których teksty przetłumaczone są na język polski, artyści z dużym dorobkiem, pisarze niesłusznie zapomniani. Na łamach każdego numeru także sporo miejsca dla debiutantów. W kwartalniku znajdziemy poezję, prozę, teksty krytycznoliterackie, reportaże, dzienniki, teksty z dziedziny teatrologii, felietony, eseje i wiele innych gatunków. W każdym z numerów pojawia się również grafik lub rysownik prezentujący swoją twórczość oraz plakat jego autorstwa.

PODOBNE PRODUKTY

ZOBACZ WSZYSTKIE