SZUKAJ
zamknij Menu
zamknij

Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej - Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

45,00 zł

Brak w magazynie

Książka stanowi odpowiedź na podstawowe pytanie: Dlaczego w ramach diagnozy gotowości dzieci do nauki szkolnej trzeba fachowo prowadzić obserwację i analizować dziecięce kompetencje i jak to robić? Obserwacja i interpretacja dziecięcych aktywności nabrała szczególnego znaczenia, w momencie, kiedy diagnoza gotowości dzieci do nauki szkolnej została przeniesiona z poradni do placówek wychowania przedszkolnego. Pierwszym etapem tejże diagnozy jest obserwacja i interpretacja zachowań dzieci- podczas zabawy i zajęć w przedszkolu. Podręcznik daje pedagogom gotowe narzędzia diagnostyczne i jest odpowiedzią na problem niedostatecznych publikacji z zakresu nauczycielskiej diagnozy oraz braku skutecznych i sprawdzonych narzędzi diagnostycznych.

W książce zawarto:

  • najważniejsze ustalenia dotycze gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole,
  • podstawy merytoryczne, uzasadnienia i cele nauczycielskiej diagnozy,
  • informacje o tym, dlaczego w ramach diagnozy gotowości dzieci do nauki szkolnej trzeba fachowo prowadzić obserwację i analizować dziecięce kompetencje,
  • opisy organizowania obserwacji i analizy funkcjonowania dzieci,
  • opis pułapek, w jakie wpadają nauczyciele podczas obserwowania dzieci w ramach diagnozy gotowości do nauki szkolnej,
  • nauczycielską diagnozę dziecięcych czynności samoobsługowych, sprawności ruchowych, funkcjonowania dzieci w trakcie zabawy, podejmowania i realizowania przez dzieci zadań,
  • eksperymenty diagnostyczne, organizacja, przebieg zajęć i obserwacje,
  • cele nauczycielskiej diagnozy realizowanej w eksperymentach diagnostycznych wykonywanych przez dzieci indywidualnie i zespołowo,
  • sposoby notowania wyników obserwacji w zbiorczych arkuszach diagnostycznych, interpretacje i formułowanie działań w zakresie skuteczniejszego realizowania zadań przez dzieci,
  • arkusze diagnostyczne i rysunki.

Dodatkiem do publikacji jest płyta CD, na której znalazły się arkusze diagnostyczne, artykuły na temat diagnozy oraz materiały pomocnicze.

PODOBNE PRODUKTY

ZOBACZ WSZYSTKIE