New Eastern Europe

20,00 zł

Brak w magazynie

Anglojęzyczny kwartalnik poświęcony centralnej i wschodniej Europie. Wśród swoich celów redakcja wymienia budowę większego wzajemnego zrozumienia i promowanie dialogu pomiędzy państwami, które niegdyś znajdowały się w radzieckiej strefie wpływu. Publikuje analizy i komentarze dziennikarzy, ekspertów, analityków, pisarzy, historyków, a także czołowych polityków zarówno ze Wschodu, jak i z Zachodu.

PODOBNE PRODUKTY

ZOBACZ WSZYSTKIE