SZUKAJ
zamknij Menu
zamknij

Wokół Konstytucji. Pisma Wybrane. Księga jubileuszowa prof. Wojciecha Sokolewicza

99,00 zł

W roku 2011 Profesor Wojciech Sokolewicz obchodzi jubileuszosiemdziesięciolecia urodzin. Stało się to okazją do wydania pismwybranych Profesora. Stanowią one wyraz zainteresowań naukowychjubilata przejawianych w toku całej jego kariery. Stąd też znajdują się tutaj teksty publikowane w latach 70tych i 80tych ubiegłego stulecia, jak te uwagi dotyczące transformacji ustrojowej oraz kwestie poruszane w trakcie prac nad nową konstytucją. W zbiorze odnaleźć można artykuły naukowe dotyczące kwestii ustrojowych, w tym ustroju państw zachodnich jak i praw człowieka, czy też podstawowych zasad konstytucyjnych, szczególnie zasad podziału władzy. Wybór tekstów odpowiada etapom kariery naukowej Profesora. Niektóre z nich, pomimo odległego czasu, jaki upłynął od ich ukazania się po raz pierwszy, nadal zachowują aktualność, zaś ich ponowna publikacja pozwala na nowe spojrzenie na uwagi w nich zawarte, a ujęcie ich w jednym zbiorze niewątpliwie ułatwi dotarcie do nich. Publikacja jest adresowana do prawników teoretyków, jak i praktyków prawa.

+ -