SZUKAJ
zamknij Menu
zamknij

Zaburzenia artykulacji spółgłosek u dzieci rozpoczynających naukę szkolną - Ewa Jeżewska-Krasnodębska

39,90 zł

Brak w magazynie

Kontynuacja książki pt. "Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym", która porusza zagadnienie zaburzeń artykulacji- przyczyny, patomechanizmy, objawy i rodzaje zaburzeń artykulacji oraz sposoby ich diagnozy. Niniejsza książka porusza te same zagadnienia w podziale na pięć części. Część pierwsza została poświęcona omówieniu norm artykulacyjnych spółgłosek polskich najczęściej zaburzonych u dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Normę wymawianiową Autorka przedstawiła w celu ustalenia podstaw teoretycznych, których jej badania dotyczą. Druga część to przedstawienie badań nad artykulacją i jej zaburzeniami, rodzajów zaburzeń artykulacyjnych, a także przyjętej terminologię i klasyfikacji dotyczącej zaburzeń mowy, w tym artykulacji. W trzeciej części zawarte zostały wybrane metodologiczne podstawy badań własnych autorki nad omawianym zagadnieniem, a w tym sformułowane przez nią problemy i pytania badawcze, hipotezy oraz metody zbierania materiału badawczego i propozycję własnych narzędzi badawczych. Część czwartą poświęcono prezentacji jakościowych i ilościowych wyników badań nad zaburzeniami artykulacji, sprawnością aparatu artykulacyjnego, funkcjami fizjologicznymi w obrębie obwodowego narządu mowy, budową nasady, zawarto tu również praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia diagnozy logopedycznej w odniesieniu do tych wyników. Część piąta to analiza porównawcza uwzględniająca rezultaty badań i dyskusję nad poglądami na temat zaburzeń artykulacji i jej przyczyn prezentowanych w literaturze przedmiotu. Podsumowaniem publikacji jest zaprezentowanie najważniejszych wyników badań i wniosków praktycznych dotyczących diagnozy logopedycznej. Książka powstała jako odzwierciedlenie doświadczeń autorki w długoletniej praktyce logopedycznej oraz potrzeba usystematyzowania procesu diagnozy i terapii zaburzeń mowy dzieci wstępujących do szkoły. Autorka żywi nadzieję, że książka przyczyni się do głębszego i lepszego poznania trudności dzieci w zakresie artykulacji oraz pomoże logopedom w dokonywaniu wnikliwej diagnozy i właściwego planowania terapii.

PODOBNE PRODUKTY

ZOBACZ WSZYSTKIE